Klassiga kinno: Berliini mässuline keskkool

Saksamaa kõige ebatavalisemas keskkoolis pole direktorit, hierarhiat ega õpikohustust. Selle Berliinis tegutseva kooli rajasid otsast lõpuni õpilased, kasutamata selleks mingit välist rahastust.
Täiskasvanud õpilased maksavad oma õpetajatele palka ja otsustavad ise, mida nad tahavad õppida.

Filmis jälgitakse kolme Saksamaa eri paigust pärit õpilast, keda ühendab üks asi: nad kõik on koolist välja kukkunud. Nüüd tahavad nad uuesti üritada ja seekord hoopis teisel moel õppida. Riigieksamite sooritamiseks on aega neil kaks aastat. 

„Berliini mässuline keskkool“ on film õppimise tõelisest tähendusest, see on kiidulaul uudishimule, elurõõmule ja muutustele.

 

Dokumentaalfilm sobib eelkõige põhikooli lõpuklassidele ning gümnaasiumiastme õpilastele.

Film linastub eestikeelsete subtiitritega 18. ja 20. märtsil kell 15:00. Sissejuhataja on täpsustamisel.

Õpetajatele valmistame taas ette õppematerjalid, mis aitavad filmi analüüsida.

Kooligruppide registreerimine toimub meili teel – kool@kinosoprus.ee . Pilet õpilastele 3 eurot, õpetajatele on kinokülastus tasuta.

Eriprogrammi Klassiga kinno kirjeldus

Klassiga kinno programm on mõeldud põhikooli lõpuklasside ja gümnaasiumiastme  õpilastele, sarja raames näidatakse noortele erinevaid rahvusvahelistel filmifestivalidel auhinnatuid dokumentaalfilme. Filmiprogrammi koostades lähtume riikliku õppekava läbivatest teemadest: keskkond, jätkusuutlikus, kodanikualgatus, kultuuriline identiteet, tervis, väärtused ja paljud muud olulised valdkonnad. Filmidele eelneb alati sissejuhatus ning filmiga kaasnevad õppematerjalid. Eelregistreerunud gruppidele on soodushind, õpetajatele on kinokülastus tasuta. Õppeaasta jooksul toome igas kuus ühe filmi kahel korral ekraanile. Filmid linastuvad originaalkeeles, eestikeelsete subtiitritega.

Järgmised filmid Klassiga kinno sarjas

Klassiga kinno: Kapital 21. sajandil

02.11.2020
14:00

Varasemalt Klassiga kinno sarjas linastunud filmid

Klassiga kinno: Serengeti seadused

14.10.2019

Klassiga kinno: Võõras paradiisis

09.12.2019

Klassiga kinno: Kas sa usaldad seda arvutit?

04.11.2019

Klassiga kinno: Lõuajoon

23.09.2019
  • 2 / 13