FLUXUS & FLEXUS

Avandgardliikumise FLUXUS kogutud teosed (1950-1970)
Fluxus oli grupp avangardseid kunstnikke, kes olid organiseerunud üle kogu maailma, kuid kelle kese tegutses New Yorgis. Liikumise asutajaks peetakse leedu päritolu ameeriklast George Maciunast, kes kirjeldas Fluxust kui sulamit vaudeville struktuuritusest, Spike Jones'i kollaažitehnikast, huumorist ja mängulisusest. Eraldi võib välja tuua John Cage’i ja Marcel Duchampi, kes oma töödes propageerivad ideed juhuslikkuse potentsiaalist ning igapäevastest objektidest kunstis. Nagu futuristid ja dadaistid enne neid, ei nõustu Fluxuse kunstnikud muuseumi kui institutsiooni autoritaarse positsiooniga kunsti väärtuse määramisel. Nad tahtsid vabastada maailma elitaarsest ideest kunstist kui millestki kõrgemast. Samuti uskusid nad, et igaüks võib mõista ja nautida kunstiteost ilma igasuguse erihariduseta. Fluxus ei tahtnud mitte ainult kunsti massidele kättesaadavaks teha – nad propageerisid ka ideed, et igaüks võib olla kunstnik ja kõik võiksid ühel või teisel moel kunsti luua. Nende peamiseks eesmärgiks oli lõhkuda piirid kunsti ja elu vahel. Fluxust on raske määratleda, eriti kuna sellega seotud kunstnikud peavad igasugust defineerimist piiravaks. Maciunas on Fluxust iseloomustanud ka kui anti-kunsti, et rõhutada revolutsioonilist mõtlemislaadi, mis käib kunsti praktika ja protsessidega kaasas. Selle kohaselt on oluline protsess, mitte tulemus. Tänapäeval võib teataval määral paralleele tõmmata Fluxuse ning Banksy kunstniku kontseptsiooni vahel.

Film linastub 16mm filmilindilt.

 

San Hani konstert FLEXUS:
Sisenedes interjööri laiendame enda keha ja meele uuele kiirusetajule. Selles uues seisundis oleme väljavalitud, tulnukad, transformerid. Jookseme, kuigi oleme paigal. Me pole enam paljalt.
San Hani auto-piloodib, auto-tune’b, automatiseerib muusika – c’est la vie. Me vihkame düstoopiat, aga naudime kõike, mis tuleb lisaks – Stockholmi sündroomiga Rootsi puhvet, San Hani Õismäe ringides, Sprite’s, Cartoon Networkis, Lexuses. Kunst pole see, mida ta taotleb, vaid tahe ja oskus olla FLEX. See on muusika autodele.

audio - san hani / bleach.
„I don’t perform, but cars do.“

www.soundcloud.com/sanhani