Code

USA Saatkond ja American Film Showcase esitlevad:

Tehnoloogiasektor loob töökohti kolm korda kiiremini, kui USA ülikoolid jõuavad arvutiteaduse eriala lõpetajaid toota. 2020. aastaks arvatakse USAs olevat ligikaudu üle miljoni hõivamata tenoloogiatöökoha. Teekond läbi haaravate intervjuude, animatsioonide ning nutika popkultuuri uurib põhjusi, miks tüdrukud ning rahvusvähemused USAs ei haara pakutavate võimaluste järele ning vaatleb, kuidas kultuurilised raamid, stereotüübid, haridus ning seksistlik suhtumine mängivad kõik olulisi rolle kujunevas kriisis. Tehnoloogia, psühholoogia, teaduse ning haridusevalla eksperdite arvamused põimuvad edulugudega nende naiste teekondadest, kelle hääl tehnoloogiatööstuses on kuuldavaks muutunud. CODE loodab inspireerida, muuta suhtumist nii hariduses, start-up-kultuuris ning ka viisis, kuidas naised ise end programmeerimismaailmas näevad.

Filmi juhatab sisse autor Robin Reynolds

Sissepääs tasuta!