"Piece of Mind" / "Twelve Ears and None"

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koostöös Eesti Heliloojate Festivaliga kutsub!
Kinos Sõprus, 25. mail kell 19.00 tulevad ettekandele Markus Robami ja Sander Tuvikese teosed “Piece of Mind” ning “Twelve Ears and None”.

——

“Piece of Mind” (esiettekanne, 2015, Markus Robam, 27 minutit) räägib aju sisse vaatamise ja mõtte materialiseerimise leidmise soovist sündinud loo, mille sündmusi ja sümboleid on tõlgendatud suure loomingulise vabadusega. Ajuskäneerimise ajalugu kätkeb endas viite suuremat peatükki, mida on võimalik vaadelda läbi tehnoloogia arengu. Tarretis - sümboliseerimas teadustöö objekti ehk aju - sulab, libiseb ja muudab värvi, olles nõnda abstrakne tõlgendus neuroteaduse ajaloost. Rõhudes küll visuaalse esteetilisele väärtusele, on narratiivne süžeeliin tarretise terroriseerimisel olemas kasutades taustsüsteemi ja inspiratsiooniallikana märksõnu erinevatest ajaloo etappidest. Kammeransambli, kuhu kuuluvad klarnet, kaks viiulit, vioola ja tšello ning elektroonilise muusika funktsioon on esineda videomaterjali partnerina, mille loomisel on samuti vundamendiks märksõnad iga üksiku ajalooetapi juurest. Näiteks esimeses etapis signaali-müra suhe ja muud.

——

Sander Tuvikese audiovisuaalset teost "Twelve ears and none" (esiettekanne, 2015, 27 minutit) on inspireerinud samanimeline peatükk Michel Chion'i raamatust "Film, a sound art".
Chion käsitleb situatsioone, kus tegelaskujudele avaneb nende kuuldenurgast sõltuvalt erinev helide maailm. Need situatsioonid ongi algmaterjaliks 27minutilisele audiovisualsele rännakule. Publikule avatakse filmimaailm kuulmismeele vaatepunktist. Mida kuuleb tehniline kõrv? Aga sündimata inimese kõrv või hoopis magava inimese kõrv?


FB event:
https://www.facebook.com/events/827118847366431/

Youtube trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=QPmCxG0qQPc